Leave Your Message
slaýd1
01 / 02
01 02
HAIHUI HAKYNDA

HAIHUI HAKYNDA

Haihui Daşky gurşawy goramak enjamlary kärhanasy, uzak wagtlap ekologiki gurşawy hemmetaraplaýyn dolandyrmagy maksat edinýär, haihui innowasiýa önümçilik guramalarynyň integrasiýasy üçin gözleg we ösüş, dizaýn, önümçilik, gurnama, işlemek we hyzmat etmekdir. 15000-den gowrak önümçilik bazasynyň önümçiligi, iş atmosfera dolandyryşyny, WOK-lary dolandyrmak, suwy bejermek, material daşamak, gaty galyndylary zyňmak, serişdeleri gaýtadan işlemek we ş.m. müşderilere hünärli, oýlanyşykly, çalt we oýlanyşykly hyzmat berip biler.

has giňişleýin gör HAIHUI2 hakda

IOT GOWY ÖNÜMLER

Müşderilere hünärli, oýlanyşykly, çalt we oýlanyşykly hyzmat beriň

Konweýer ýaýKonweýer ýaý
05
2023-11-14

Konweýer ýaý

Qualityokary hilli rolikli goldaw enjamy, rolikli rolik goldaw enjamyny çalyşmak üçin amatly, bu defolt rolik goldawyny, goldawy, gysgyç şkafyny, göwre, rolik, çäklendiriji blok we berkidijileri öz içine alýar. Goldawyň aşaky ujy, bedeniň ýokarky ujuna berkidijiler bilen birikdirilýär, goldaw bolsa gysgyçly rolikli ýaý bilen berkidilýär. Gorag rolikli ýaýyň üstünde işsiz oturdylýar. Deflýasiýa rolikli ýaýyň üstünde, gysgyç miliniň daşyndan aýlanmak üçin gysgyç çukur bar we rolik deflýasiýa rolikli ýaýyň gysgyç çukuryna oturdylýar. Deflýasiýa rolikli ýaýda, deflýasiýa burçuny dolandyrmak üçin çäkli blok bar. Deflýasiýa rolikli ýaýyň töwereginde aýlanmagy üçin diregde ýa-da korpusda gysgyçly mil berilýär. Berkidijiler aýrylanda, defolýasiýa rolikli ýaý, çäk blokunyň gözegçiligi astynda keseligine berkidilen gysgyçyň töwereginde belli bir burçy öwrüp biler. Çukur ýaýy rolikli ýaýyň bir görnüşine degişlidir. Önümiň hilini üpjün etmek üçin ösen önümçilik proseslerini kabul etmek. Çukur görnüşli rolik kemeriň hapalaryny aýryp biler we eňňit guşaklara ýokary güýç we pes garşylyk bilen iň gowy täsir edýär. Iki bölümli rolik kemeriň keramiki rolikdäki agyr basyş nokadyny azaldyp biler we rolikdäki içi boş enjam, sorulýan roliklere degmezden hapalanan materialy özbaşdak ýykyp biler, bularyň ikisi hem hyzmat möhletini uzaldyp biler. rolik

jikme-jiklikleri gör
01

BIZI C KERTIFIKATY

API 6D, API 607, CE, ISO9001, ISO14001, ISO18001, TS. (Şahadatnamalarymyz gerek bolsa habarlaşyň)

KERTIFIKAT1
KERTIFIKAT2
KERTIFIKAT3
KERTIFIKAT4
KERTIFIKAT5
KERTIFIKAT5
KERTIFIKAT6
KERTIFIKAT7
KERTIFIKAT8
01 02 03 04 05 06 07 08 09

Önümler meselesi

Countryurduň "goşa uglerod" strategiki maksatlaryna ýetmegine kömek etmek üçin goşant goşdy.

Habarlar

Haihui Daşky gurşawy goramak enjamlary kärhanasy, uzak wagtdan bäri ekologiki gurşawy hemmetaraplaýyn dolandyrmagy maksat edinýär.

Biz bilen habarlaşyň, ýokary hilli önümleri we ünsli hyzmat alyň.